MUDr. Alena Večeřová Procházková

Poradenství. Lektorská činnost. Společně probouzet chuť tvořivě žít.

SLUŽBY

Supervize

Supervizi vedu jako integrativní.

Supervizi pojímám jako prostor pro společné setkání nad pracovním životem supervidovaného,či supervidovaných.
Odděluji týmovou a kazuistickou supervizi. Klient je vždy anonymizován, nejsou o něm uváděny žádné údaje, které by vedly k identifikaci.

Jako supervizor jsem vázána mlčenlivostí podle etického kodexu ČIS a EASC. Důraz kladu na rozvinutí zralého dialogu a na to, aby supervize byla pro supervidovaného užitečná v praxi.


Sama využívám jak supervizi, tak supervizi supervize u supervizorů mentorů ČIS.

Terapie

Aktuálně je kapacita naplněna.

V terapii využívám metody integrativní terapie a metodu Biosyntéza.

Integrativní terapie: Vychází z dynamické psychoterapie, obohacené o některé prvky KBT, systemiky a transakční analýzy. Pracuji podle cyklu fází Prochasky a Di Clementa. Terapie je především verbální, často využívám externalizaci  a prvky mindfullness.

Biosyntéza: Metoda rozvinutá Davidem Boadellou, vycházející z  Reichiánské psychodynamické psychoterapie obohacená  o práci s tělem. Důraz je kladen na propojení emocí, mysli a těla a na prohloubení vnímavosti k vlastním potřebám a impulzům. Cílem je uvolnění vlastních spontánních a tvořivých impulzů, což obvykle zvyšuje prožitek radosti ze života.

Psychiatrie

kapacita ordinace je aktuálně naplněna
NOVÉ PACIENTY NEPŘIJÍMÁME

Psychiatrickou  ordinaci najdete na níže uvedené adrese:

MS Psychiatrie s.r.o.
Poliklinika Spořilov
Božkovská 2967/4
141 00 Praha 4

tel.: 272 655 469

email: mspsychiatrie@volny.cz

Prosím pokud se rozhodnete volat, volejte v době 8.00 - 16.00, kdy je přítomna asistentka.
Odpolední telefonáty ruší ostatní pacienty a budou rušit i Vás, pokud budete zrovna v ordinaci.

CENÍK

Od 1. 1. 2020 nepřijímám hotovostní platby. Platby pouze bezhotovostně, na místě platebním odkazem nebo na základě vystavené faktury.

Pro studenty, invalidní a starobní důchodce a rodiče na rodičovské dovolené možná dohoda o slevě (800).

Supervize individuální


1 500 Kč / 55 min

Supervize týmová pro firmy


1 500 Kč / 60 min

Konzultace v psychiatrii a psychosomatice


1 500 Kč / 55 min

Frekventanti Skálova Institutu


1 600 Kč / 80 min

Frekventanti Českého institutu biosyntézy


1 000 Kč / 55 min
1 500 Kč / 85 min

Frekventanti Českého institutu biosyntézy dfg df


800 Kč / 55 min
1 200 Kč / 80 min

GDPR

Údaje o klientech neshromažďuji, databázi klientů nevedu. Konzultace je možná též anonymně. Písemné poznámky z konzultace jsou pouze pro mou potřebu a orientaci v procesu.

KNIHY

image
image
image
image
image
image
image

O MNĚ

Baví mě v lidech probouzet chuť tvořivě žít.

Vedu klienty v procesu individuální terapie, vedu výcvikové terapie a supervize. Hlavní profesní zájem zahrnuje psychosomatiku, deprese a úzkostné poruchy, závislosti, poruchy osobnosti a neurovědní přístupy.

Lektorka a supervizorka:

 • Skálův Institut od r 2003 (komunity K8, K10, K11, K15, K18)
 • Český Institut Biosyntézy
 • Minimum psychoterapie pořádané ČIB – Psychopatologie

Vzdělání:

psychiatrie: 

 • 1996 promoce na 1.LF UK
 • 1999 a 2002: Atestace z psychiatrie I a II
 • 2008 Funkční specializace v psychoterapii
 • 2017 Certifikace v psychosomatice

psychoterapie: 

 • 1997 -2001 Komplexní psychoterapeutický výcvik: Skálův Institut – Institut integrativní psychoterapie K4 (Frouzová, Heller)
 • 2012-2016 Výcvik v integrativní supervizi (ČIS, Čermáková, Pffeiffer)
 • 2012-2016 Výcvik v biosyntetické psychoterapii dokončen 2018 (V III, ČIB, Lucká, Janečková)

Certifikát EAP splněn 2019

Speciální kurzy:

 • 1994-1996 Výběrový seminář Transakční analýzy (Honzák)
 • 1997 Kurz telefonické krizové intervence Linky bezpečí
 • 1997-1999 Systemická psychoterapie
 • 1998 Časová osa I. (Chvála, Trapková)
 • 2000 KBT úzkostných poruch (Praško)
 • 2004 Práce s krizí a tělem (Lucká, Kobrle)
 • 2004 Interpersonální psychoterapie v léčbě deprese, (Grüttert)
 • 2010 Seminář PBSP (Lucká, Kobrle)
 • 2010-2011 Kroky k biosyntéze I a II (Lucká, Janečková)
 • 2015 The map is not the landscape (Gabrielle Hoppe, Praha)
 • 2015 Freeing the inner voice (David and Silvia Boadella, Heiden)
 • 2016 Living in integrity (David and Silvia Boadella, Heiden)
 • 2016 Time limited dynamic psychotherapy (Hanna Levenson, Praha)
 • 2017 Intimity, deceipt and desilusion (Lilly Anagnostopoulou, Praha)
 • 2018 Discovering resources and healing memories (David and Silvia Boadella, Heiden)
 • 2019 Dreamwork (Gabrielle Hoppe)

Pravidelná účast na českých i zahraničních psychoterapeutických konferencích.
Literární a autorská činnost, popularizace psychoterapie na Psychologie.cz

image
image
image
image
image
image
image
image

KONTAKT

 ADRESA
Soukromá psychoterapeutická praxe

Bratří Čapků 17
Praha 10 - Vinohrady

image
Nové klienty nepřijímám, pracuji výhradně s předem objednanými klienty.

Soukromá psychoterapeutická praxe je pracoviště na živnost. Nejedná se o zdravotní službu, neposkytuji zdravotní službu.
Jde o poradenství a psychoterapii , případně supervizi, hrazené klientem.

V soukromé psychoterapeutické praxi poskytuji konzultace v pondělí a v úterý a některé středy.