MUDr. Alena Večeřová Procházková

Poradenství. Lektorská činnost. Společně probouzet chuť tvořivě žít.

SLUŽBY

Supervize

Supervizi vedu jako integrativní.

Supervizi pojímám jako prostor pro společné setkání nad pracovním životem supervidovaného,či supervidovaných.
Odděluji týmovou a kazuistickou supervizi. Klient je vždy anonymizován, nejsou o něm uváděny žádné údaje, které by vedly k identifikaci.

Jako supervizor jsem vázána mlčenlivostí podle etického kodexu ČIS a EASC. Důraz kladu na rozvinutí zralého dialogu a na to, aby supervize byla pro supervidovaného užitečná v praxi.


Sama využívám jak supervizi, tak supervizi supervize u supervizorů mentorů ČIS.

Terapie

Aktuálně je kapacita naplněna.

V terapii využívám metody integrativní terapie a metodu Biosyntéza.

Integrativní terapie: Vychází z dynamické psychoterapie, obohacené o některé prvky KBT, systemiky a transakční analýzy. Pracuji podle cyklu fází Prochasky a Di Clementa. Terapie je především verbální, často využívám externalizaci  a prvky mindfullness.

Biosyntéza: Metoda rozvinutá Davidem Boadellou, vycházející z  Reichiánské psychodynamické psychoterapie obohacená  o práci s tělem. Důraz je kladen na propojení emocí, mysli a těla a na prohloubení vnímavosti k vlastním potřebám a impulzům. Cílem je uvolnění vlastních spontánních a tvořivých impulzů, což obvykle zvyšuje prožitek radosti ze života.

Psychiatrie

kapacita ordinace je aktuálně naplněna
NOVÉ PACIENTY NEPŘIJÍMÁME

Psychiatrickou  ordinaci najdete na níže uvedené adrese:

MS Psychiatrie s.r.o.
Poliklinika Spořilov
Božkovská 2967/4
141 00 Praha 4

tel.: 272 655 469

email: mspsychiatrie@volny.cz

Prosím pokud se rozhodnete volat, volejte v době 8.00 - 16.00, kdy je přítomna asistentka.
Odpolední telefonáty ruší ostatní pacienty a budou rušit i Vás, pokud budete zrovna v ordinaci.

CENÍK

Od 1. 1. 2020 nepřijímám hotovostní platby. Platby pouze bezhotovostně, lze platit platební kartou nebo na základě vystavené faktury. 

Pro studenty, invalidní a starobní důchodce a rodiče na rodičovské dovolené možná dohoda o slevě (800).

Supervize individuální mladších kolegů 


1 500 Kč / 55 min

Supervize týmová pro firmy


1 500 Kč / 60 min

Konzultace v psychiatrii a psychosomatice


1 500 Kč / 55 min

Frekventanti Skálova Institutu


1 500 Kč / 80 min

Frekventanti Českého institutu biosyntézy


800 Kč / 55 min
1 500 Kč / 80 min

Frekventanti Českého institutu biosyntézy dfg df


800 Kč / 55 min
1 200 Kč / 80 min

GDPR

Údaje o klientech neshromažďuji, databázi klientů nevedu. Konzultace je možná též anonymně. Písemné poznámky z konzultace jsou pouze pro mou potřebu a orientaci v procesu.

SPOLUPRACUJEME

PhDr Maria Vershinina 773615842 zkušenosti jak z práce s teenagery a dětmi, tak také z práce v adiktologii, jazyková vybavenost Rj i Aj. Praha

PhDr Jana Kotalová 702644682 - atestovaná zkušená klinická psycholožka, pracovala jak s pacienty s depresemi, psychózami, orientovaná je též v psychosomatice. Nabízí integrativní psychoterapii a v Ženských domovech unikátní propojení psychosomatické psychoterapie s kolegyní fyzioterapeutkou.

PhDr. Miroslav Šubrt 607817221 , klinický psycholog, specializuje se na problematiku LGBT, integrativní dynamická psychoterapie, Praha

PhDr Kostadin Panushev 776808766 Kostadin je specialista na práci s dětmi a teenagery, pracuje nejen jako individuální terapeut , ale též jako rodinný poradce .

Mgr. Marjánka Růžičková 723714841 YMCA - biosyntetická psychoterapie

Mgr Markéta Petráková 604296339 - KBT psychoterapie Ženské domovy, www.jaknadeprese.cz

PhDr. Kristina Najbrtová - 777872307, atestovaná klinická psycholožka. Dynamická psychoterapie, zkušenosti z klinické práce s depresivními a úzkostnými pacienty, velmi dobře orientovaná též v problematice psychóz.

Mgr. Lenka Holubcová - biosyntetická psychoterapie Praha 2, Karlovo náměstí a Praha 10, Košická. Kontakt: holubcova.l@seznam.cz

KNIHY

image
image
image
image
image
image
image

O MNĚ

Baví mě v lidech probouzet chuť tvořivě žít.

Vedu klienty v procesu individuální terapie, vedu výcvikové terapie a supervize. Hlavní profesní zájem zahrnuje psychosomatiku, deprese a úzkostné poruchy, závislosti, poruchy osobnosti a neurovědní přístupy.

Lektorka a supervizorka:

 • Skálův Institut od r 2003 (komunity K8, K10, K11, K15, K18)
 • Český Institut Biosyntézy
 • Minimum psychoterapie pořádané ČIB – Psychopatologie

Vzdělání:

psychiatrie: 

 • 1996 promoce na 1.LF UK
 • 1999 a 2002: Atestace z psychiatrie I a II
 • 2008 Funkční specializace v psychoterapii
 • 2017 Certifikace v psychosomatice

psychoterapie: 

 • 1997 -2001 Komplexní psychoterapeutický výcvik: Skálův Institut – Institut integrativní psychoterapie K4 (Frouzová, Heller)
 • 2012-2016 Výcvik v integrativní supervizi (ČIS, Čermáková, Pffeiffer)
 • 2012-2016 Výcvik v biosyntetické psychoterapii dokončen 2018 (V III, ČIB, Lucká, Janečková)

Certifikát EAP splněn 2019

Speciální kurzy:

 • 1994-1996 Výběrový seminář Transakční analýzy (Honzák)
 • 1997 Kurz telefonické krizové intervence Linky bezpečí
 • 1997-1999 Systemická psychoterapie
 • 1998 Časová osa I. (Chvála, Trapková)
 • 2000 KBT úzkostných poruch (Praško)
 • 2004 Práce s krizí a tělem (Lucká, Kobrle)
 • 2004 Interpersonální psychoterapie v léčbě deprese, (Grüttert)
 • 2010 Seminář PBSP (Lucká, Kobrle)
 • 2010-2011 Kroky k biosyntéze I a II (Lucká, Janečková)
 • 2015 The map is not the landscape (Gabrielle Hoppe, Praha)
 • 2015 Freeing the inner voice (David and Silvia Boadella, Heiden)
 • 2016 Living in integrity (David and Silvia Boadella, Heiden)
 • 2016 Time limited dynamic psychotherapy (Hanna Levenson, Praha)
 • 2017 Intimity, deceipt and desilusion (Lilly Anagnostopoulou, Praha)
 • 2018 Discovering resources and healing memories (David and Silvia Boadella, Heiden)
 • 2019 Dreamwork (Gabrielle Hoppe)

Pravidelná účast na českých i zahraničních psychoterapeutických konferencích.
Literární a autorská činnost, popularizace psychoterapie na Psychologie.cz

image
image
image
image
image
image
image
image

KONTAKT

 ADRESA
Palác YMCA

Na Poříčí 12
101 00  Praha 1 

image
Nové klienty nepřijímám, pracuji výhradně s předem objednanými klienty.

Poradna v YMCE je pracoviště na živnost. Nejedná se o zdravotní službu, neposkytuji zdravotní službu.
Jde o poradenství a psychoterapii , případně supervizi, hrazené klientem.

V YMCE poskytuji konzultace v pondělí a v úterý a některé středy.